Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jurist, kaptajn, kammerherre og guvenør

Født torsdag den 7. september 1815 på Malta
Død mandag den 5. september 1898 i København

Mini-biografi: Var søn af generalkonsul J.A. Carstensen, blev student 1833, læste jura og tog kandidateksamen 1841. Tjente i studieårene i Kongens Livkorps, blev premierløjtnant og fik sin afsked 1842 med rang af kaptajn. Fik en stilling som assistent ved det danske guvernement i Guinea, rejste via London til Guldkysten og ankom til det danske fort Christiansborg maj 1942. Edward Carstensen kom straks til at beklæde embedet som første assistent, blev ved guvernørens død tre måneder senere interimsguvemør og 1844 udnævnt til virkelig guvernør. Blev den sidste danske guvernør på Guldkysten, men en af de mest betydningsfulde på grund af sine administrative reformer og forslag til ændringer. Gjorde en stor indsats for at bekæmpe den illegale slavehandel, fik udbygget skolevæsenet og militærvæsenet, men havde vanskeligheder med at tåle klimaet, var 1849 leder af overleveringen af de danske besiddelser til England og forlod 1850 Guldkysten. Blev afskediget som guvernør, fik rang af oberstløjtnant og et årligt beløb i ventepenge. Udnævntes 1853 til amtsforvalter i Ringsted, passede embedet til 1867, udnævntes til kammerherre og blev overordentlig kommissær ved afstemningen om en eventuel overdragelse af St. Thomas og St. Jan til USA. Carstensen var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Bror til Georg Carstensen, Tivolis grundlægger.