Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk overretssagfører, kreditforeningsdirektør og -stifter

Født torsdag den 6. februar 1851 i Randers
Død torsdag den 7. juni 1900 i København

Mini-biografi: Var søn af en byfoged, læste jura og tog 1874 kandidateksamen med højeste karakter. Fik derefter ansættelse som kasserer i Aalborg Diskontobank og var samtidig fuldmægtig hos politiker og tidligere folketingsmand, prokurator A. Bentzen, blev siden kompagnon i sagførerfirmaet. Edvard Emanuel Elmquist var som ung, radikal og udgav 1877 et par politiske pjecer under navnet "Neither-Nor". Havde glimrende talegaver, en god forhandlingsevne og ønskede at gøre noget for de dårligst stillede i samfundet. Følte sig forpligtet til at forbedre husmændenes økonomiske kår og havde planer om at stifte en Husmandskreditforening, indbød 1879 Folketingets medlemmer til møde i København og fremlagde sin idé. Vakte politikernes interesse, Husmandsloven gik glat igennem og udkom i maj 1880, ved den stiftende generalforsamling i juni blev den 29årige Elmquist valgt til direktør. Foreningen havde 10 år senere, mere end 35.000 medlemmer og havde udlånt 40 millioner til de jyske husmænd. Elmquist opstillede 1892 som folketingskandidat for Venstre i Vejle, 1898 i Aarhus, fik mange stemmer, men dog ikke nok til at komme i Rigsdagen. Blev betroet adskillige tillidshverv og stiftede 1893 Kreditforeningen for ejendomme uden avlsbrug, var selv direktør og tillige administrerende direktør for Livsforsikringsselskabet Fremtiden.