Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk diplomat og ambassadør

Født fredag den 19. april 1901 i København
Død onsdag den 26. november 1980 på Krengerup, Assens, Fyn

Mini-biografi: Var søn af kammerherre, greve Henrich Knuth, blev i 1919 student fra Metropolitanskolen, læste jura og tog 1925 kandidateksamen. Rejste derefter på et kortere studieophold til Oxford University i England og indtrådte 1926 i udenrigstjenesten som sekretær i udenrigsministeriet. Blev i 1932 konsulatssekretær og vicekonsul i Sidney, vendte i 1935 tilbage til udenrigsministeriet og var 1936-41 legationssekretær i Reykjavik, derefter 2. legationssekretær i London, afskedigedes i 1942 efter tysk krav fra udenrigstjenesten, men genansattes efter krigen. Sad som kontorchef til 1952, udnævntes samme år til ambassaderåd i London, fik i 1956 titel af gesandt, blev 1958 ambassadør i Reykjavik, 1961 ambassadør i Bruxelles, tillige overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister i Luxembourg og fra 1964 ambassadør sammesteds. Sluttede sin diplomatiske karriere som overordentlig og befuldmægtiget ambassadør i Rom fra 1967, i Oslo 1968-71. Eggert Adam Knuth var besidder af Det Vind-Tesdorpf'ske Fideikommis, blev udnævnt til Dannebrogsmand og Kommandør af 1. grad af Dannebrog, var Kommandør af Den franske æreslegion, officer af Jugoslaviens Kroneorden, kommandør af den Norske St. Olavs Orden, bar Storbritanniens Kroningsmedalje og flere andre udenlandske ordener.