Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk gehejmeråd og godsejer

Født søndag den 15. januar 1643 på Leizen, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland
Død torsdag den 25. februar 1697 i København

Mini-biografi: Var søn af en ritmester, fik sin første opdragelse i hjemmet, videreuddannede sig på forskellige rejser til udlandet og blev 1667 fændrik i det hertugelige kompagni i Schwerin, derefter kammerjunker hos hertug Gustav Adolf af Mecklenburg, der residerende i Güstrow. Søgte 1670 til Danmark, hvor broderen Adam Levin von Knuth var ansat ved hoffet. Eggert Christopher von Knuth blev antaget som kammerjunker hos den unge konge og opholdt sig ved hoffet til 1677, blev det år amtmand over Neukloster og staden Pöl i Mecklenburg og samme år gift med Søster Lerche. Blev 1681 eneejer af Årsmarke og Bandholmsgård, opgav året efter stillingen som amtmand, for at hellige sig sine godser og udvide sine ejendomme på Lolland, hvilket lykkedes ved heldige køb, mageskifter og kongelige gaver. Viste sammen med sin hustru, stor omsorg for godsets bønder og sørgede for, at der blev oprettet både skole og hospital til dem. Knuth blev 1684 etatsråd, året efter landsråd i Slesvig og amtmand over Slesvig domkapitels gods, 1690 amtmand over Kronborg og Frederiksborg amter samt Jægerspris. Virkede som inspektør ved stutterierne i Esrom og Frederiksborg, blev 1693 konferensråd og 1695 gehejmeråd. Var Ridder af Dannebrog med "Nihil nisi honestum" som valgsprog.