Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, filolog, teolog og præst

Født fredag den 5. september 1817 på Nysø, Præstø
Død lørdag den 13. juni 1863 i Großsoltbrück (Soltbro), Slesvig-Holsten, Tyskland

Mini-biografi: Var søn af en forpagter, blev 1834 student fra Borgerdydskolen på Christianshavn, studerede teologi og gamle sprog, tog 1840 teologisk kandidateksamen. Var i studieårene medlem af det latinske disputereselskab Lyceum, medstifter af Selskabet til udbredelse af forbedret retskrivning, sad i bestyrelsen for Academicum og var 1843 med på studentertoget til Uppsala. Eiler Hagerup tog 1844 licentiatgrad på afhandlingen De Catechumenis ecclesiæ Africance ineunie sceculo quinlo, var en tid lærer ved det v. Westenske institut, blev 1845 kateket og førstelærer i Præstø, modtog 1850 kaldet som sognepræst for Store og Lille Solt i det nordlige Angel, kort efter slaget ved Isted. Blev forbavset over at befolkningen talte dansk dialekt frem for tysk og begyndte at optegne dialektformerne, udgav 1854 bogen Om det danske Sprog i Angel, der stadig har betydning som en af de bedste danske dialektskildringer - også fordi mange danske dialekter efterhånden uddør. Hagerup blev i efter året 1848 valgt til rigsdagsmand, forsvarede bl.a. sprogreskriptet over for Grundtvig, valgtes 1854 til stænderdeputeret, men måtte på grund af sygdom opgive at møde. Fik fra 1856 hjælp til præstegerningen af H.F. Feilberg, men deltog dog 1857 i det skandinaviske kirkemøde i København. Hagerup blev 1856 udnævnt til Ridder af Dannebrog.