Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk apoteker

Født tirsdag den 5. december 1882 i København
Død torsdag den 24. januar 1974 i København

Mini-biografi: Var søn af apoteker H.P. Madsen, blev student år 1900, tog året efter filosofikum og fulgte professor Julius Thomsens forelæsninger i kemi. Tog farmaceutisk medhjælpereksamen 1903 og blev cand.pharm. 1904. Studerede på institut for fysiologisk kemi og farmakologi i Rostock, ved farmaceutisk institut i Berlin-Dahlem, lærte biologisk lægemiddelvurdering i London og bakteriologi i Paris. Fortsatte sit videnskabelige arbejde på Københavns Universitets kemiske laboratorium, skrev 1912 disputatsen Kritiske Studier over Alkoholaters og Basers Indvirkning paa organiske Halogenforbindelser. Erik Høst-Madsen deltog i en lang række faglige aktiviteter både herhjemme og i udlandet, var censor ved farmaceutiske eksaminer, medlem af DAK-udvalget, af farmakopékommissionen, sagkyndig ved retslægerådet og formand for Fonden til det pharmaceutiske studiums fremme. Repræsenterede Danmark ved konferencen om heroiske lægemidler i Bruxelles 1925 og var medlem af nordisk specialitetskommission. Valgtes 1935 til vicepræsident for Fédération Internationale Pharmaceutique, blev siden præsident og ærespræsident, ved afgangen indstiftedes Høst-Madsen medaljen til belønning af fortjenstfuld farmaceutisk indsats, modtog selv denne i guld 1955. Var optaget af kirkeligt arbejde, underviste ved søndagsskolen i Skt. Matthæus kirke, var kirkeværge, formand for menighedsrådet, for Menighedsrådsforeningen for København-Frederiksberg, for Landsforeningen af menighedsrådsmedlemmer, for Menighedsrådenes fond til udsmykning af danske kirker, for Hans Tavsens fond m.m. Var Ridder af Dannebrog.