Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk overlæge og psykiater

Født lørdag den 9. april 1898 i Søby, Ærø
Død søndag den 9. oktober 1977 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en sognepræst, blev i 1917 student, læste herefter medicin og tog kandidateksamen i 1925. Fik ansættelse som assistent på Rigshospitalets neurologiske afdeling samt poliklinik, blev specialistanerkendt i neurologi 1932 og blev året efter, 1. reservelæge ved Kommunehospitalets neurologiske afdeling. Einar Geert-Jørgensen forsvarede i 1935 afhandlingen Bidrag til Rygmarvssvulsternes Klinik for en doktorgrad, var overlæge ved Hareskov Kuranstalt 1936-42, blev i 1945 chef for Kommunehospitalets psykiatriske poliklinik og i 1948 overlæge. Var fra 1950 overlæge ved Frederiksberg Hospitals psykiatriske afdeling og forestod her nogle omstridte LSD-forsøg. Geert-Jørgensen bestred flere tillidshverv, var bl.a. formand for Landsforeningen af Ungdomsklubber i Danmark, for Dansk Neurologisk Selskab samt Dansk Psykiatrisk Selskab, medlem af bestyrelsen for Danske Nervelægers Organisation, De samvirkende Omsorgs-Klubber i Danmark, af repræsentantskabet for Foreningen af Yngre Læger, Københavns Lægeforening og Kofoeds Skole, medlem af forretningsudvalget for Landsforeningen for Mentalhygiejne, af repræsentantskabet for af European Medical Society for Psycholytic Therapy samt æresmedlem af The American Medical Association og Alfa Omega Alfa. The Honorary Medical Society. Skrev flere artikler og udgav bøgerne Hverdagsproblemer og sindslidelser, Sindssund - Sindslidende. Et Psykiatrisk strejftog samt Den omstridte bog Fanny Hill. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.