Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk generalmajor og våbeningeniør

Født fredag den 12. september 1902 i København
Død lørdag den 16. januar 1982 i København

Mini-biografi: Var søn af en direktør, blev student fra Gammel Hellerup Gymnasium 1921, kom derefter ind ved militæret. Blev premierløjtnant i artilleriet 1925 og var tjenstgørende ved Københavns Søbefæstning ét år, ved 3. artilleriafdeling 3 år og tog afgangseksamen fra Hærens Officersskoles våbentekniske kursus 1932. Einar Lund var derefter ansat ved Hærens Laboratorium og Ammunitionsarsenal i 17 år, i flere år leder af Artilleriammunitionsgruppen, blev kaptajnløjtnant 1934, kaptajn 1937 og våbeningeniør i Hærens Tekniske Korps 1942. Lund måtte under 2. verdenskrig flygte til Sverige, arbejdede 1943-44 som civilingeniør ved det svenske flygvapens materielsektion og var tillige tilforordnet den svenske sprängämneinspektion, blev 1944 chef for materielsektionen ved Den Danske Brigade. Kom efter krigen til Hærens Tekniske Korps' konstruktionsafdeling, blev oberstløjtnant og leder af skytskontoret 1949. Året efter chef for beholdningsafdelingen, oberst i Forsvarets Krigsmaterielforvaltning 1951, generalmajor, generaltøjmester samt chef for Forsvarets Krigsmaterielforvaltning 1959, chef for Hærens Tekniske Korps 1962. Lund foretog flere tjenesterejser i Europa og USA for at forhandle om og kontrollere våben- og ammunitionsleverancer og skrev flere lærebøger om sprængstoffer, sprængningsteknik og bombemateriel. Lund modtog Medaljen for Ædel Dåd og Hæderstegnet for god tjeneste ved Hæren samt Sværdordenen, var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og Kommandør af 1. grad af Dannebrog.