Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Svensk botaniker, limnolog og professor

Født torsdag den 13. august 1891 i Hörby, Sverige
Død lørdag den 22. september 1934 i Aneboda, Växjö, Sverige

Mini-biografi: Var søn af en læge, blev 1909 student fra Lunds Universitet, tog 1915 licentiat og forsvarede 1917 afhandlingen Undersökningar öfver fytoplankton och under den pelagiska regionen försiggående gyttje- och dybildningar inom vissa syd- och mellansvenska urbergsvatten, for en doktorgrad. Einar Naumann arbejdede fra 1913 som biolog ved biologisk laboratorium på Södra Sveriges Fiskeriförening i Aneboda, blev 1917 docent i botanik samt limnologi i Lund, 1918 assistent på laboratoriet for fysiologisk botanik. Fik 1927 udbygget laboratoriet i Aneboda, blev 1929 professor i limnologi, samtidig kom laboratoriet ind under Lunds Universitet. Naumann foretog grundige undersøgelser af biologiske, kemiske og fysiske forhold i ferskvandssøer, forskede i dyre- samt plantelivs indflydelse på vandet og foretog studierejser til de fleste europæiske lande, skabte her kontakt til andre forskere. Skrev artikler, der blev trykt på adskillige sprog, var medstifter samt vicepræsident i Kiels internationale limnologiforening, der fra 1925 udgav flere sammenfatninger af forskningsresultater indenfor regional limnologi i Die Binnengewässer. Naumann forskede i kontrasten mellem naturlig næring- samt organismefattigt vand, påviste udviklingen af dyreplankton i vækstplanktonfattige søer, hvilket fik stor betydning for fiskeriet. Naumann var medarbejder ved Svensk Uppslagsbok og var den første, der anvendte ordet Eutrof som betegnelse for et naturområde med stort indhold af plantenæringsstoffer.