Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk officer

Født mandag den 20. oktober 1856 i København
Død søndag den 6. marts 1938 på Tølløse Slot, Tølløse, Holbæk

Mini-biografi: Var søn af en konsul, tog 1876 polyteknisk adgangseksamen og blev i 1877 student. Kom derefter ind ved militæret, blev 1881 sekondløjtnant, i 1883 premierløjtnant, gennemgik 1885-87 Hærens Officersskoles stabsafdeling, var forsat til Generalstaben til 1893 og var 1894 til tjeneste ved et fransk, i 1897 ved et østrigsk infanteriregiment. Ellis Wolff blev 1895 kaptajn, var 1900-10 lærer i krigskunst m.m. ved Hærens Officersskole, blev i 1905 oberstløjtnant og 1908 chef for Den Kongelige Livgarde. Udnævntes i 1911 til generalmajor og chef for 3. division, blev 1917 chef for Generalstaben, fra 1918 fungerende kommanderende general i 1. Generalkommando og 1923 kommanderende general ved samme, forlod i 1926 hæren på grund af sin høje alder. Wolff var i tre år formand for Det Krigsvidenskabelige Selskab, fik 1909 titel af kammerherre. Modtog Storkorset, blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og til Kommandør af 2. og 1. grad. Tildeltes tillige en del udenlandske ordener som Norges St. Olavs orden, Sveriges Sværdorden, Frankrigs Æreslegion, Ruslands St. Stanislaus Orden, St. Anna orden og erindringsmedalje. Wolff efterlod sig en del skriftlige arbejder som opbevares i Rigsarkivet.

Assistens Kirkegård, København 2015
© www.gravsted.dk (foto:fl)