Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk oberst og korpschef

Født torsdag den 9. november 1911 i København
Død fredag den 15. november 1996 i København

Mini-biografi: Datter af oberst Svend Bartholin Paludan-Müller. Student fra Roskilde Katedralskole 1931, ansat i kirkeministeriet 1933-40 og fra 1946 aktiv i Danmarks Lottekorps, året efter formand for De danske Unglotter. Studier i psykologi ved Københavns Universitet 1952-54. Var 1953 hoveddrivkraften ved oprettelsen af Kvindeligt Flyverkorps, hvis formand hun blev. Korpset, som blev oprettet med det britiske Womens Auxilliary Air Force (WAAF) som forbillede, organiserede civile kvinder ansat i Flyvevåbnet samt andre frivillige kvinder og uddannede dem til forskellige former for tjeneste i Flyvevåbnet i krise- og krigstid. Da korpset 1955 blev en del af hjemmeværnet, blev Martensen-Larsen fuldtidsansat som korpschef, fra 1962 med grad af oberst. Var en ivrig fortaler for kvinders deltagelse i landets forsvar på lige fod med mænd. Efterhånden som kvinder fra 1972 i stadigt større omfang fik mulighed for militær ansættelse i forsvaret, blev hendes livsværk, Kvindeligt Flyverkorps overflødigt og i 1989 blev det nedlagt. Da havde Martensen-Larsen dog været pensioneret i en årrække. Gjorde i sit otium et betydeligt arbejde for kunstsamlingen Øregårds Museum i Hellerup. Gift med psykiateren og forfatteren Oluf Martensen-Larsen. Kommandør af Dannebrogsordenen.