Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk søofficer og politiker

Født søndag den 31. marts 1833 i Store Heddinge
Død mandag den 29. november 1926 i København

Mini-biografi: Var søn af geheimekonferensråd Christian Albrecht Bluhme og var som 15årig søkadet med i krigen 1848-50. Blev 1852 løjtnant, kom 1856 i fransk krigstjeneste og var med på togtet til Bagindien. Var efter hjemkomsten 1863 på søkortopmåling til Grønland, udgav to år efter en grundig skildring af forholdene og rettede skarpe klager over forvaltningen. Emil Bluhme var medudgiver af Tidsskrift for Søvæsen, af månedsskriftet Fra alle Lande; udnævntes til kaptajn og afgik fra flåden 1868. Bluhme var ved giftermål blevet godsejer til Nørlund Slot og Torstedlund mellem Hobro og Nibe og købte 1872 Bøgsted ved Hjørring. Blev 1870 formand for Nibe-Løgstør Landboforening, var medlem af bestyrelsen for De forenede jyske Landboforeninger, medlem af Aalborg Amtsråd. Bluhme havde forgæves søgt valg til Folketinget i Horsens som Højres kandidat imod Fredrik Bajer flere gange, stillede 1884 op som liberal Højremand i Randers og blev valgt. Sluttede sig straks til oppositionen imod ministeriet Estrup, faldt 1890 igennem, men blev valgt ved et udfyldningsvalg i Esbjerg, passede herefter denne kreds, men trak sig tilbage fra det offentlige liv i 1909. Var medlem af bestyrelsen for Det Store Nordiske Telegrafselskab og sad i Dansk Fredsforenings bestyrelse. Var Kommandør af 1. grad af Dannebrog og Dannebrogsmand og bar Æreslegionen.