Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forstmand

Født fredag den 19. juni 1818 i Gentofte
Død onsdag den 13. januar 1897 i København

Mini-biografi: Var søn af en major, fik efter skoletiden en uddannelse ved skovbrug og blev 1840 forstkandidat med 2. karakter. Deltog 1842 i reguleringen af Gisselfeld skove, foretog udvælgelse og mærkning af træerne her og i skovene på Samsø. Var 1843 med til at regulere Erholm skove på Fyn og blev derefter ansat ved statsskovenes revision. Emil Bodenhoff blev 1846 udnævnt til jagtjunker, rejste samme år til Norge for at arbejde som skovbestyrer ved Fossum Jernværk, der tilhørte Norges statholder Severin Løvenskiold. Blev ved hjemkomsten 1853 ansat som assistent ved 1. Københavnske Skovdistrikt, 1854 kammerjunker, 1857 konstitueret skovrider i Aabenraa Distrikt, 1860 skovrider i 2. Haderslevske Skovdistrikt og havde fra 1864 statstilsyn med privatskovene i de distrikter, som tidligere hørte under Slesvig. Bodenhoff blev 1882 overførster for 1. overførsterinspektion, skulle som sådan gøre tjeneste som hofjægermester hos kong Christian 9., blev 1884 kammerherre, tog sin afsked 1889 og flyttede til København. Bodenhoff var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand, samt Kommandør og Storofficer af Ruslands Sankt Anna-ordenen. Var far til forfatteren Ernst Bodenhoff og svigersøn til generalmajor Fr. Gotthold Müller.