Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk søofficer

Født mandag den 5. juli 1819 i København
Død lørdag den 24. december 1892 i København

Mini-biografi: Var søn af kontreadmiral A. Krieger, blev kadet som 14årig, tog afgangseksamen fra søkadetakademiet med udmærkelse og modtog kongens æressabel. Blev sekondløjtnant 1839, var med på togter til Sydamerika, Island, Guinea og Vestindien og udnævntes 1848 til premierløjtnant. Sejlede under Treårskrigen 1848-50, med en postdamper, der gjorde tjeneste ved søtransporterne, var på blokade med korvetten Galathea og næstkommanderende på hjuldampskibet Geiser mod de slesvig-holstenske kanonbåde ved Vesterhavsøerne. Blev 1853 næstkommanderende på batteriet Trekroner og var i tre år vagerinspektør på østkysten. Emil Krieger blev 1859 kaptajnløjtnant, 1861 chef for en division kanonbåde, siden chef for krydseren Fylla i Vestindien, 1868 udnævnt til orlogskaptajn og kommandør, 1880 til kontreadmiral. 1869 blev Krieger chef for den nyoprettede søofficersskole, fratrådte dog snart for at blive chef for Orlogsværftet, var 1876 chef for fregatten Jylland, der sejlede kong Christian IX til Sankt Petersborg i Rusland. Sad som medlem af kommissionen til udarbejdelse af forslag til Søværnets ordning af 1866 og af en kommission, der skulle udarbejde ny taktik- og signalbog for flåden. Krieger virkede efter sin afgang for at få oprettet lægevagtstationer. Fik titel af kammerherre, modtog Storkorset af Dannebrog, blev Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. grad og 1. grad.