Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk skoleleder

Født tirsdag den 24. juli 1855 i København
Død torsdag den 26. maj 1904 i Middelfart, Fyn

Mini-biografi: Var søn af en grosserer, blev student 1872 fra Det von Westenske Institut, påvirkedes af Georg Brandes og studerede historie, litteratur og sprog. Underviste for at tjene til studierne og foretog et par studierejser til Italien, blev 1882 ansat som lærer ved Vejle Latin- og Realskole. Emil Slomann oprettede undervisning for arbejdere, fik indrettet svendeherberg og blev medlem af Venstrevælgerforeningens bestyrelse. Rejste 1885 til København og grundlagde en skole på Nørrebro, sammen med dr.phil. Frederik Winkel Horn, skolen fik med det samme sløjd på skemaet, faget blev varetaget af pioneren på området, den senere sløjdskoleforstander Aksel Mikkelsen og siden af Frederik Galatius. 1889 indviedes skolens nye bygning på Frederiksberg og fik navnet Slomanns Latin- og Realskole. Slomanns undervisning og ledelse af skolen var præget af nænsomhed, kærlighed og human samfølelse for eleverne, der skulle lære pensum, men ikke udsættes for eksamenspres. Slomann holdt foredrag 1892 i Det pædagogiske Selskab, drøftede her skolernes økonomiske forhold, der siden ordnedes ved oprettelsen af De forenede Skoler. Var med til at få gennemført en reform af den højere skole, som betegnes ved Almenskoleloven af 1903, der begrænsede fag som oldgræsk og latin i skolen. Slomann var medlem og siden formand af Frederiksberg skolekommission.