Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk amtmand, jurist, departementschef og arkæolog

Født mandag den 30. august 1824 i Nørre Søby, Fyn
Død mandag den 24. maj 1909 i Sorø (andre kilder: 27. maj)

Mini-biografi: Blev student fra Borgerdydsskolen i København i 1840, i 1846 cand.jur. Startede som volontør i Danske Kancelli i 1847, overflyttedes til Justitsministeriet året efter og blev i 1849 ansat som kancellist i Indenrigsministeriet. Emil Vedel var i 1847 blevet tildelt Københavns Universitets Medalje for en afhandling om trykkefrihedslovgivningens historie i England og Frankrig. Var på studierejse i udlandet to år med offentlig støtte. Tog i 1852 en slesvigsk juridisk eksamen, blev herefter udnævnt til fuldmægtig i Ministeriet for Slesvig - avancerede hurtigt til bureauchef, senere til departementschef, fik fastansættelse, men måtte gå af ved Slesvigs afståelse i 1864. Blev i 1866 amtmand for Bornholms Amt, begyndte her at udforske og studere Bornholms forhistoriske tid, i 1871 forflyttet til Sorø Amt og fortsatte her sit arkæologiske arbejde. Overgav de fleste af sine optegnelser til Nationalmuseet og udnævntes til vicepræsident for Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, ved sin afgang fra posten udnævnt til æresmedlem. Blev i 1885 hædret med titlen Kommandør af 2. grad, 1888 Kommandør af 1. grad af Dannebrogsordenen og modtog år 1900 Storkorset af Dannebrog. Har udgivet to bøger om Bornholms Oldtidsminder og Oldsager, holdt en del forelæsninger ved universitetet om Den slesvigske ret - disse er også udgivet i bogform.