Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer

Født onsdag den 3. juni 1896 i København
Død lørdag den 13. november 1976

Mini-biografi: Var søn af kgl. kabinetsbud Peder Wissum, blev i 1914 student fra Metropolitanskolen, kom derefter ind ved militæret, blev 1918 premierløjtnant og fik samme år overrakt kongens æressabel. Gik på Hærens Officersskoles specialklasses ingeniørkursus og generalstabskursus, blev 1931 kaptajn, 1934 chef for 5. bygningsdistrikt i Viborg, stod for opførelsen af bl.a. Jydske Tøjhus i Hjørring og Jydske Ingeniørregiments kaserne i Randers. Emil Wissum var 1942-46 stabschef hos generalinspektøren for ingeniørtropperne og under den militære modstandsbevægelse, chef for militærgruppe O.3. 1943-45 og leder af meddelelsestjenestens forberedelse. Blev efter krigen udnævnt til oberstløjtnant, var 1946-51 chef for Generalstabens generalstabsafdeling, blev 1949 oberst og var fra 1951 til rådighed for generalinspektøren for Ingeniørtropperne, Var til 1953 chef for Jydske Ingeniørregiment, 1953-61 generalinspektør for Ingeniørtropperne, udnævntes 1957 til generalmajor og forlod hæren i 1961. Wissum var medlem af Skt. Ansgars kirkes forvaltningsråd og formand for kirkens menighedsråd, var 1919-27 chef for Det danske Spejderkorps katolske Hertug Knuds division, formand for Souvenir Français' danske komité for tilsyn med franske krigergrave fra 1946, formand for bestyrelsen for Admiral Winterfeldts stiftelse og for forsvarets ABC-udvalg. Modtog Hæderstegnet for god tjeneste ved Hæren og den Franske Dekoration Officier d'Académi, blev udnævnt til Dannebrogsmand samt Kommandør af 1. grad.