Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk højskoleforstander og -grundlægger

Født torsdag den 9. marts 1820 i Aarhus
Død lørdag den 28. juli 1894 i København

Mini-biografi: Var søn af en kaptajn, skulle begynde et jurastudium men valgte i stedet lærergerningen. Blev 1841 huslærer, 1846 privat dimitteret fra Lyngby Seminarium, virkede derefter som hjælpelærer i Låsby ved Skanderborg. Elisius Rotwitt blev 1851 valgt til forstander for Uldum Folkehøjskole ved Vejle, gjorde skolen til et godt hjem for eleverne og varetog stillingen i 20 år. Fortalte Grundtvig om skolen og blev opfordret til at oprette flere lignende rundt om i landet. 1864 oprettedes en Højskole i Ruds Vedby, den flyttedes siden til Høng, Rotwitt var også forstander for denne til 1872. Oprettede nu en ny i Sjørslev ved Viborg, den havde ringe tilslutning og lukkede efter fem år, åbnede en privat børneskole i Gørlev på Vestsjælland og passede denne resten af livet. Rotwitt var tillige politisk aktiv, sad som sognerådsformand, valgtes til folketinget i Skjoldelevkredsen, sad i Rigsrådet og stemte1865 mod den reviderede Junigrundlov, var 1870 med til at stifte Det Forenede Venstre. Deltog ivrigt i debatter, der vedrørte skole og kirkespørgsmål fra et grundtvigiansk frihedsstandpunkt og stillede, sammen med J.H.G. Tauber, forslag om at et skoledistrikts beboere havde afskedigelsesret over for lærerne. Rotwitt bevarede sin politiske interesse og talte ved et folketingsvalg to år før sin død.