Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk direktør, konferensråd og generalkonsul

Født mandag den 13. september 1756 i København
Død tirsdag den 12. januar 1847 i Fredensborg

Mini-biografi: Var søn af en etatsråd, dimitteredes 1772 fra Herlufsholm og blev straks efter ansat i Admiralitetskollegiet, udnævntes til konsulatssekretær i Marokko 1777 og overtog dennes arbejde 1781. Rejste 1785 hjem til Danmark for at hjælpe sin mor, der var blevet enke. Emanuel Rasmus Grove blev 1788 kommitteret i kommercekollegiet og blev chef for konsulatskontoret. Det var vigtigt for staten at reklamere erstatning for de mange danske og norske skibe, som var opbragt under revolutionen og Grove rejste 1794 som generalkonsul til Paris, men havde store vanskeligheder med at fremme Danmarks interesserer, tog tilbage 1797 og fortsatte i kommercekollegiet. Blev 1799 administrerende direktør for manufakturhandelen og fritaget for konsulatsforretningerne, bortset fra de afrikanske, der året efter udskiltes fra udenrigsdepartementet og kommercekollegiet og blev til den afrikanske konsulatsdirektion, som Grove var medlem af, til ophævelsen 1837. Grove var en dygtig og klog mand, kunne tale 8-10 sprog og fik overdraget flere betroede opgaver. Var i Holland for at bede om udsættelse med betalingen af en gæld på 1 million gylden og siden for at søge et nyt lån efter statsbankerotten. Grove var en god kunstkender, sad som medlem af flere inden- og udenlandske videnskabelige selskaber og i flere år formand for Landhusholdningsselskabet.