Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer

Født tirsdag den 28. december 1926 i Langtved, Rye, Lejre
Død lørdag den 12. december 2020

Mini-biografi: Var søn af en fisker, blev i 1945 student fra Roskilde Katedralskole, kom ind ved militæret og gik på Hærens Officersskole i årene 1950-53, blev derefter premierløjtnant, gjorde tjeneste ved forskellige geledder og gennemgik et taktisk kursus. Erik Billeskov Frederiksen udnævntes i 1958 til kaptajn, var tilknyttet hærkommandoen 1959-61, blev i 1962 major, tog et ingeniørkursus 1961-64 og blev medlem af Dansk Ingeniørforening i 1964. Arbejdede derefter i Forsvarsministeriet 1964-70, blev i 1970 midlertidig oberstløjtnant, var 1970-75 ved Den Danske repræsentation ved Det Nordatlantiske Råd i Bruxelles, 1975-76 kompagnichef 1976-77 bataljonschef, 1977-61 tjenestegrens-specialechef og 1981-82 tjenestegrensinspektør for signaltjenesten. Blev i 1982 udnævnt til oberst, var til 1986 chef for Forsvarsstabens signalafdeling, fik 1986 titel af Brigadegeneral og gjorde tjeneste ved staben hos den øverstkommanderende for de fælles forsvarsstyrker i Europa til 1988, forlod hæren i 1989. Billeskov Frederiksen sad som medlem af Blovstrød Sogneråd samt Allerød Byråd, blev i 1970 valgt til 1. viceborgmester, sad i bestyrelsen for Allerød Konservative Vælgerforening 1976-82 og Allerød Kommunes Ligningskommission 1978-85. Modtog hæderstegnet for god tjeneste ved hæren og blev udnævnt til Kommandør af Dannebrog.