Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk overkirurg

Født søndag den 27. januar 1924 i København
Død mandag den 11. maj 2009

Mini-biografi: Var søn af en laboratorieforstander, blev i 1942 student fra Østre Borgerdydskole, læste derefter medicin på Københavns Universitet, tog kandidateksamen i 1949 og gjorde det følgende år turnustjeneste på Næstved Sygehus. Modtog 1 års kirurgisk Fellowship og studerede i Kansas City i USA. Fik siden almenkirurgisk og thoraxkirurgisk specialuddannelse på forskellige københavnske hospitaler som Rigshospitalet, St. Elisabeth, Finsen, Gentofte samt Glostrup Amtssygehuse. Erik Halkier fik specialistanerkendelse i almenkirurgi og thoraxkirurgi, forsvarede i 1956 sin disputats Behandling af Nyretuberkulose med kemoterapeutica for en doktorgrad. Var fra 1966 ansat som overlæge ved Thoraxkirurgisk Afd. R på Københavns Amts Sygehus i Gentofte, medvirkede i 1973 til at indføre koronar-kirurgi i Danmark, blev i 1974 administrerende overkirurg og varetog stillingen til 1993. Halkier foretog studierejser til Europa, New Zealand, USA, Japan og Sydamerika. Var medstifter af Dansk Fugleværnsfond, medlem af bestyrelsen for Dansk Ornithologisk Forening, Dansk Cardiologisk Selskab og af Sundhedsstyrelsens Thoraxkirurgiske §14-Råd, blev tilknyttet Retslægerådet som thoraxkirurgisk sagkyndig og udnævntes til æresmedlem af Dansk Thorax-kirurgisk Selskab. Udgav flere arbejder om hjertekirurgi, brystkirurgi, om ornitologi og naturbeskyttelse. Modtog overlæge Tage Kjærs Hæderspris samt et hæderslegat fra Direktør Viggo E Thiesen og Hustrus Fond.