Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk fængselsdirektør

Født søndag den 28. marts 1880 i Randers
Død søndag den 15. marts 1942 i København

Mini-biografi: Var søn af en herredsfoged og sønnesøn af herredsfoged samt politiker Hack Kampmann, blev 1899 student fra Herlufsholm, læste jura og tog 1905 kandidateksamen. Studerede derefter et år i England og fik 1908 bestalling som overretssagfører i København. Erik Kampmann blev i 1910 udpeget som viceinspektør ved Christianshavn straffeanstalt, 1911 ved Vridsløselille, 1913 ved Nyborg, forfremmedes i 1917 til inspektør her og 1919 til fængselsinspektør ved Vridsløselille straffeanstalt. Blev 1921 kontorchef i direktoratet for fængselsvæsenet, 1927 kongeligt udnævnt til direktør for fængselsvæsenet, blev i denne stilling pålagt at gennemføre borgerlig straffelov af 1930. Kampmann var medredaktør af Nordisk Tidsskrift for Strafferet og skrev flere afhandlinger heri, var medlem af bestyrelsen for Dansk kriminalistforening og udgav håndbogen Samling af Bestemmelser vedrørende Arrestvæsenet i Danmark. Varetog adskillige hverv, der angik kriminalitet og fængselsret. Sad bl.a. som formand for kommissionen angående driften af Københavns fængsler, af udvalget angående indretning af særforanstaltning for psykopater og for tilsynsrådet vedrørende fængselsvæsenets arbejdsdrift. Tillige i kommissionen angående forebyggelsen af tilbagefald i forbrydelse, i udvalget angående tilvejebringelse af ungdomsfængsel og var medlem af fængselsnævnet samt tilsynsnævnet. Kampmann blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt til Kommandør af 2. grad.