Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk officer

Født fredag den 27. august 1880 i Aarhus
Død tirsdag den 15. september 1964 i København

Mini-biografi: Var søn af en generalløjtnant, kom selv ind ved militæret, blev sekondløjtnant som 20årig og siden premierløjtnant i rytteriet. Tjente ved Generalstaben til 1913, blev ritmester og eskadronchef ved 3. dragonregiment, 1917 stabs-chef hos generalinspektøren for rytteriet og i 1921 chef for Rytteriets Befalingsmandsskoler. Var i 1922 på tjenesterejse til Frankrig, blev året efter oberstløjtnant, 1925 chef for 5. dragonregiment, 1930 oberst og chef for Train-afdelingen, blev i 1934 generalmajor samt generalinspektør for rytteriet og kommandant i København, forlod forsvaret 1945. Erik Leschly var en tid formand for Aarhus Rideforening for Randers Rideklub, bestyrelsesmedlem og siden formand i Dansk Ride Forbund, formand for Fællesorganisationen for Officerer og ligestillede af Hæren, bestyrelsesmedlem i Kongelig Dansk Automobil Klub, formand for Det fælles Vejtavleudvalg og æresmedlem af Randers Rideklub. Blev udnævnt til Dannebrogsmand, Kommandør af 1. grad, modtog hæderstegnet for god tjeneste i hæren samt den svenske Sværdorden. Var far til Niels Erik Leschly.