Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk zoolog

Født lørdag den 14. juli 1900 i Vordingborg
Død lørdag den 12. januar 1985

Mini-biografi: Var søn af en skoleinspektør, blev i 1918 student, studerede zoologi og var fra 1920 ansat ved Kommissionen for Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser. Deltog i flere togter og var 1923 på indsamlingsrejse til Island efter ferskvandsdyr, blev i 1925 mag.scient. Erik Mellentin Poulsen blev 1931 assistent på Dansk biologisk station og 1946 leder af saltvandsafdelingen. Udsendtes 1948 af FAO som fiskerirådgiver for Colombias regering, 1951 for Chiles regering, var 1952-63 administrerende generalsekretær for Den Internationale Fiskerikommission for Nordvest-Atlanten og koordinerede arbejdet fra Halifax. Blev ved hjemkomsten i 1963 statsbiolog, ledede i syv år UNESCO-kurser i marinbiologi betalt af DANIDA. Poulsen beskæftigede sig med fiskeribiologi og krebsdyrfaunastik, forskede i nyttefisk i danske farvande af som sild, rødspætte samt især torsk. Forsvarede 1931 disputatsen Biological investigations upon the cod in Danish waters for doktorgraden, udgav desuden Om hummeren og Hummerfiskeriet, to arbejder om dybvandshummere og -rejer, fire monografier om Danaekspeditionens muslingekrebs, skrev afsnit til Vort lands dyreliv om lakse-, torske- og fladfisk og krebsdyr, til Danmarks Natur om havbundens samt de frie vandmassers fisk og udgav materiale om dansk udbredelse af bl.a. hestereje, strandkrabbe, rurer samt krabbearter. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog. Var gift med en datter af fiskeribiolog A.C. Johansen.