Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk ingeniør, matematiker og professor

Født mandag den 17. november 1873 på Frederiksberg
Død torsdag den 8. november 1928 i Gentofte

Mini-biografi: Var søn af en oberstløjtnant, blev 1892 student, tog 1895 1. del af polyteknisk eksamen, fandt matematik mere interessant og forlod dette studium. Tog i stedet magisterkonferens i matematik 1897 og vandt universitetets guldmedalje for sin besvarelse af den matematiske prisopgave. Blev efter at have studeret i Paris, ansat i det nystiftede firma A/S Atlas, var en dygtig tekniker og havde på forskellig vis indflydelse på firmaets fremstilling af maskinkonstruktioner, især dampmaskiner og køleanlæg og rejste ofte til bl.a. Rusland for at skaffe firmaet nye kunder. Erik Schou fortsatte sine matematiske studier og offentliggjorde af og til jævnlig nogle funktionsteoretiske afhandlinger, tog 1912 den filosofiske doktorgrad for afhandlingen Analytiske Studier over harmoniske Funktioner med tre Variable. Blev 1915 docent i maskinlære for fabriksingeniører ved Polyteknisk læreanstalt, fik 1917 titel af professor og udgav flere af sine forelæsninger. Havde adskillige tillidshverv: var formand for bestyrelsen for De forenede Jernstøberier og for A/S Anker Heegaard, næstformand i Dansk brændsels- og kontrolforening, medlem af bestyrelsen for A/S Dansk - Islandsk Anlægsselskab, A/S Nyeboe & Nissen, Dansk russisk Ingeniørkompagni og Samfundshjælpen, formand for et af indenrigsministeriet nedsat teknisk udvalg til undersøgelse af nye energikilder samt formand for Soransk samfund. Var Ridder af Dannebrog.