Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk amtmand, forstander, samler og gehejmeråd

Født torsdag den 16. december 1745 i Halden (tidl. Fredrikshald), Norge
Død søndag den 17. december 1815 i Tønder

Mini-biografi: Var søn af en oberst, blev som 10årig page ved kong Frederik 5.s hof, udnævntes til hofjunker 1765, tre år efter til kammerjunker hos dronning Caroline Mathilde, blev samtidig færdig med jurastudiet og tog embedseksamen. Var begyndt at arbejde i det tyske Kancelli, blev nu bisidder i Højesteret og kom 1769 til Rentekammeret. Ernst Albrecht von Bertouch blev 1772 kommitteret i det danske Kammer, men mistede hurtigt stillingen i forbindelse med Johann Friedrich Struensees fald fra magten og blev i stedet legationssekretær i Stockholm. Fik titel af kammerherre 1774, blev tre år efter ministerresident ved det polske hof, forlod Warszawa allerede 1779, blev 1780 hjemkaldt, fik af den polske kong Stanislav Poniatovski tildelt Stanislaus Ordenen. Bertouch blev forstander for det kongelige genealogisk-heraldiske Selskab, varetog stillingen i 9 år og bidrog med adskillige manuskripter om danske adelsslægter samt personlige breve fra adelige. Deputeredes i det nyoprettede Søkommissariats kollegium, overgik 1784 til Admiralitetskollegiet, blev 1789 amtmand i Tønder Amt og fra 1811 tillige overdirektør i Tønder, udnævntes to år efter til gehejmekonferensråd. Var medlem af Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie og blev tildelt Dannebrogordenens kommandørkors 1815 for varetagelsen af sit embede under krigen mod Sverige året før.