Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jurist, forfatter og professor

Født torsdag den 12. september 1907 i Herning
Død lørdag den 9. marts 2002

Mini-biografi: Var søn af en revisor, blev i 1925 student fra Sorø Akademi, arbejdede som sparekasseassistent til 1928, tog juridisk kandidateksamen 1931, blev straks efter ansat som sekretær i indenrigsministeriet og i 1943 udnævnt til kontorchef. Forsvarede i 1940 sin forvaltningsretlige afhandling Administrativt Tilsyn med Kommunalforvaltningen for en doktorgrad og blev 1944 professor i retsvidenskab ved Københavns Universitet. Udgav i 1947 værket Forfatning og Sædvane og siden, sammen med Alf Ross, en lærebog i statsret. Ernst Andersen overtog i 1954 person-, familie- og arveretten efter O.A. Borum, skrev herefter flere fremragende lærebøger som Ægteskabsret I og II, der kom flere nye udgaver gennem årene, efterhånden som der kom nye love. Udgav i 1962 en oversigt over reglerne om ændringer i legatfundatser, 1963 kom Arv og Legat, 1966 lærebogen Personret, 1970 og 1973 Træk af juraens udvikling I-II og i 1976 bogen Bankvæsenets oprindelse, hvori der redegøres for flere emner fra handelsrettens historie, bl.a. kanonisk rets renteforbud, middelalderveksler og de negotiable papirers udvikling. Skrev efter sin pensionering, flere afhandlinger om kirkehistorie og religion. Andersen sad til 1967 i Justitsministeriets ægteskabsudvalg og havde hvervet som revisor i Husejernes Kreditkasse. Oprettede sammen med sin hustru, direktør Tove Dobel, en fond til velgørende formål.