Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk højesteretssagfører, docent og forfatter

Født tirsdag den 19. juni 1860 i Middelfart, Fyn
Død torsdag den 19. oktober 1916 i København

Mini-biografi: Var søn af en revisor, blev i 1877 student fra Schneekloths skole, læste jura og tog kandidateksamen i 1883. Ernst Møller virkede fra 1887 som overretssagfører i København, skrev efter en del praktisk erfaring fra retten, afhandlingen Dækningsadgang eller Fordringsret og forsvarede den 1892 for en doktorgrad. Skrev to år efter Forudsætninger, med en revision af forudsætningsbegrebet, i 1896 Godtroenhedserhvervelser med Hensyn til fast Ejendom og 1897 Tinglysning, med en grundig undersøgelse af det danske tinglysningsvæsen i sammenligning med det tyske grundbogssystem, hvilket var af stor betydning for udkastet til den tinglysningslov, der siden udarbejdedes af professor Frederik Vinding Kruse. Møller blev i år 1900 højesteretssagfører, udgav 1902 bogen Landstingsopløsning, om kongevalgte landstingsmænds stilling ved tingets opløsning. Var optaget af emner fra sprogvidenskaben samt filosofiske og psykologiske problemer, udgav værker som Dansk Sprogavl. Tanker og Fantasier og "Kristendom" før Kristus, om den kinesiske Lao-tse. Møller var af den overbevisning, at mennesket har større herredømme over sin sjælelig-legemlige eksistens end man tror og bestyrkedes i sin tro fra den åndelige bevægelse The new thought, der opstod i USA i begyndelsen af det 19. århundrede. Møller var fra 1908 docent i praktisk jura ved Københavns Universitet og sad som formand for Stærkstrømsnævnet.