Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jurist, embedsmand og forstander

Født fredag den 16. oktober 1885 på Conradineslyst, Ruds Vedby, Sorø
Død tirsdag den 9. september 1986

Mini-biografi: Var søn af en hofjægermester, blev student fra Herlufsholm 1903, læste jura tog kandidateksamen 1909 og blev året efter sagførerfuldmægtig i København. Var i tre år fuldmægtig ved Sjællands Stiftamt, fra 1912 ansat som assistent i Handelsministeriet, blev 1919 sekretær, 1921 fuldmægtig, 1929 kontorchef, var fra 1934 sparekasseinspektør og blev 1936 forstander for Herlufsholm, passede denne stilling i 24 år. Ernst Moltke havde adskillige tillidshverv: var medlem af Handelsskolerådet, sekretær i Overbevillingsnævnet, formand for Udvalget angående Lån til Sejlskibe, meddommer ved Navigationseksamensvæsenet, konstitueret direktør for handelsskoleundervisningen, medlem af Revisoreksamenskommissionen, af bestyrelsen for De statsunderstøttede Handelsskolers Pensionskasse, formand for Mæglerkommissionen. Formand for bestyrelsen for Den danske Diakonissestiftelse, formand for Børnehjemmet Louise-stiftelsen ved Sorø, for Rekonvalescenthjemmet Vedbygaard, for Ungdomshjemmet Lindevangshjemmet, medlem af repræsentantskabet for Det københavnske Kirkefond, af bestyrelsen for E. Bay & Th. Moltkes Skoler og formand i udvalget for Greve Joachim Moltkes Hjem for Studenter. Ernst Moltke udgav Joachim Moltke, en Kristi Stridsmand og sammen med Erik Tuxen Sparekasseloven af 1937 med Bemærkninger. Moltke var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand, Kommandør af 2. grad og 1. grad og bar tillige Finlands Løves Orden, den Norges St. Olavs Orden og Sveriges Nordstjerne Orden. Var bror til forfatteren Else Moltke.