Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk botaniker, forfatter og professor

Født fredag den 28. januar 1831 på Stensgård, Stokkemarke, Lolland
Død onsdag den 16. januar 1907 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en godsinspektør, tog præliminæreksamen 1850 og 1857 eksamen i anvendt naturvidenskab fra Polyteknisk Læreanstalt. Virkede i 25 år som lærer ved Skaarup Seminarium, blev 1883 docent i plantepatologi, en nyoprettet stilling ved Landbohøjskolen, udnævntes 1892 til professor. Virkede tillige som statens konsulent i plantesygdomme, holdt forelæsninger ved Københavns Universitetet og deltog i Nationalmuseets udgravninger af affaldsdynger fra Stenalderen. Emil Rostrup tog sine elever med ud i naturen for at finde planter og lære at bestemme dem, udgav hæftet Flora Skaarupiana, med beskrivelse af 731 forskellige planter og deres findesteder. Rostrup havde en vigtig og alsidige produktion, omhandlende plantehistorie og -økonomi, med hovedvægten på svampe. Blev især kendt for Vejledning i den danske Flora, også kaldet "Rostrups Flora", den udkom i adskillige oplag frem til 1979. Rostrup udgav desuden Blomsterløse Planter, Vejledning til Bestemmelse af de i Danmark hyppigst forekommende Svampe, Laver, Alger og Mosser, Om Vegetationen i den udtørrede Lersø ved Kjøbenhavn o.a. Sad som formand af Frøkontrolkommissionen, var medlem af Det kongelige danske Landhusholdningsselskabs bestyrelsesråd, formand i Det kongelige Haveselskab, medlem af Videnskabernes Selskab, Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund og Kungliga Lantbrukskademien. Blev udnævnt til æresdoktor ved Københavns Universitet, til Ridder af Dannebrog og til Dannebrogsmand.