Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk regnskabschef og postadressebogsudgiver

Født tirsdag den 31. december 1822 i København
Død tirsdag den 22. august 1893 i København

Mini-biografi: Var søn af en fuldmægtig, arbejdede efter endt skolegang som landmand indtil 1854. Frederik Conrad Bugge Treschow blev det år ansat som kopist på Holmens kontor, avancerede 1861 til fuldmægtig og blev 1869 kontorchef ved orlogsværftet samt overkrigskommissær. Udnævntes 1891 til chef for orlogsværftets regnskabsvæsen, en stilling som ellers både før og senere har været forbeholdt søofficerer. Treschow kom, gennem en svoger, der redigerede hof- og statskalenderen, ind på statistisk arbejde og udgav 1869 det omhyggeligt udarbejdede værk Postadressebog for Kongeriget Danmark, der med offentlig understøttelse udkom i forøgede udgaver 1877, 1883 og 1890 - dertil kom adskillige tillæg. Treschow udnævntes til overkrigskommissær 1869 og blev 1877 Ridder af Dannebrog.