Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer og kammerherre

Født søndag den 17. marts 1811 i København
Død fredag den 18. maj 1866 i København

Mini-biografi: Var søn af generalmajor Ferdinand Bauditz, blev kadet som 11årig og indtrådte to år efter som sekondløjtnant i Prins Ferdinands Regiment lette dragoner, blev 1829 kammerjunker, 1834 premierløjtnant og 1841 ritmester. Ferdinand Bauditz gjorde fra 1842 tjeneste ved 3. dragonregiment, blev adjudant 1845 og deltog i kampen ved Bov. Blev derefter adjudant ved kavaleriets stab, deltog i Slaget ved Slesvig, var en tid souschef ved det højre flankekorps og med i affæren ved Hoptrup. Blev ved hjemkomsten fra felttoget, stabschef ved kavaleriet, 1849 stabschef ved kavaleribrigaden, deltog i kampen ved Kolding, gjorde tjeneste ved 4. dragonregiment og fra 1850 ved det 3., var her med i slaget ved Isted. Blev 1856 udnævnt til major, blev medlem af Dannevirkekommissionen og af Kavalerikommissionen, kom 1860 til 6. dragonregiment og blev 1862 oberstløjtnant. Var under krigen 1864 med i kampen ved Vejle, blev udnævnt til oberst samme år, afgik ved reduktionen fra hæren i december måned. Modtog Ridderkorset, blev Dannebrogsmand og fik 1866 titel af kammerherre. Var bror til Julius Bauditz og Waldemar Gustav Otto Bauditz.