Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, godsejer, hededyrker og kammerherre

Født tirsdag den 19. juli 1825 på Engelsholm, Nørup, Vejle
Død søndag den 7. august 1898 på Rugaard, Djursland

Mini-biografi: Var søn af en godsejer, blev 1843 student fra Borgerdydskolen på Christianshavn, deltog i som frivillig i Treårskrigen og tog 1849 juridisk kandidateksamen. Repræsenterede 1861-66 Ebeltoftkredsen i Rigsdagens Folketing, 1864-66 tillige i Rigsrådets Folketing, faldt under forfatningskampen 1866, fik i stedet sæde i Landstinget og sad her til sin død som medlem af Højre for 9. kreds. Ferdinand Mourier-Petersen sad i fællesudvalgene om forslaget angående jordlodder til landarbejdere og om skolelovforslaget, tog virksom del i behandlingen af landøkonomiske og kommunale sager og af toldreformen, ytrede ønske om en beskyttelsestold for landbruget. Interesserede sig også for skovbrug og stiftede 1866 sammen med Enrico Mylius Dalgas og Georg Morville: Det danske Hedeselskab, blev selv formand mens Dalgas blev administrerende direktør. Mourier-Petersens virkede ihærdigt for hedesagen i Landstinget og fik efter Dalgas' død, mulighed for at vise sine administrative evner og sit gennemgribende kendskab til alle sider af hedesagen. Var ejer og medejer af flere godser, sad som medlem af amtsråd, landvæsenskommission, 2 skoledirektioner og var formand for sognerådet. Fik 1861 titel af jægermester, blev hofjægermester 1867 og kammerherre 1893. Var fra 1879 medlem af Rigsretten og udnævntes 1887 til Kommandør af 2. grad af Dannebrog.