Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk arkitekt

Født tirsdag den 8. marts 1803 i København
Død mandag den 25. maj 1863 i Roskilde

Mini-biografi: Var søn af en snedkermester og kaptajn i Borgervæbningen. Blev som 16årig optaget på Kunstakademiets bygningsskole i København og modtog allerede året efter den lille sølvmedalje, fik i 1825 den store sølvmedalje og 1827 den lille guldmedalje. Blev undervist af arkitekt Christian Frederik Hansen og var konduktør for denne, bl.a. ved Frederik V.'s kapel i Roskilde Domkirke og Vor Frue Kirke i København, modtog i 1833 C.F. Hansens Medalje. Ferdinand Thielemann deltog i Charlottenborgs Forårsudstillinger gennem fem år, første gang i 1824. Blev lærer ved Kunstakademiets arkitektforberedelsesklasse 1840, ved 2. bygningsskole 1849, udnævnt til kongelig bygningsinspektør for Fyn og Nørrejylland 1851 efter Michael Gottlieb Bindesbøll, bestred denne post i 9 år. Thielemann havde stor respekt for gamle bygninger og genbrugte gerne materialer til genopførsel af det oprindelige, i stedet for at bygge nyt. Stod bl.a. for bygninger som Randers Statsskole, Ribe Katedralskole, Aarhus Rådhus, hospitalsbygninger i Vejle og Horsens og flere præstegårde. Thielemann udarbejdede et projekt til en udbygning af Psykiatrisk Hospital i Aarhus i 1856, det blev fundet for dyrt og henlagt. Tegningerne blev dog anvendt af arkitekten Ferdinand Meldahl, efter tilskyndelser fra professor C.E. Fenger, hvilket sikkert var medvirkende til at nedbryde Thielemanns helbred.

Sankt Hans Hospitalskirkegård, Roskilde (gravsted nedlagt/findes ikke)
© www.gravsted.dk (foto:fl)