Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk diplomat, gesandt og kammerherre

Født torsdag den 14. november 1878 i Hillerød
Død tirsdag den 5. december 1972

Mini-biografi: Var søn af en overretssagfører, blev 1897 student fra Frederiksborg lærde Skole, læste jura og tog 1904 kandidateksamen, blev året efter konstitueret fuldmægtig i Frederiksberg Birk og assistent i Udenrigsministeriet. Var 1906 og 1907 fungerende legationssekretær i Stockholm, avancerede 1908 til fuldmægtig og ekspeditionssekretær, var samme år konstitueret vicekonsul i London og blev 1910 kontorchef. Flemming Lerche sad 1912 som medlem af det til notificering af tronskiftet, udsendte ekstraordinære gesandtskab til hofferne i Schwerin, Neustrelitz, Dresden, Karlsruhe og Oldenburg. Udnævntes 1913 til chargé d'affaires i Wien, blev 1919 ministerresident med titel af gesandt, fra 1921 tillige akkrediteret Budapest og var i årene 1921-48 overordentlig gesandt samt befuldmægtiget minister i Helsingfors, 1922-40 tillige akkrediteret i Reval og 1926-40 også Kowno og Riga. Lerche fik titel af kammerjunker og kammerherre, modtog Dansk Røde Kors' Mindetegn for dansk krigsfangehjælp og Storkorset af Dannebrog. Udnævntes til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand, Kommandør af 2. grad og 1. grad. Tildeltes tillige adskillige udenlandske ordener, som den Bulgarske Alexander Orden, Den østrigske fortjentsorden, Thailands Kroneorden, Portugisiske Røde Kors' Fortjenstkors, Belgiens Røde Kors medalje, Norges St. Olavs Orden og den Mecklenborgske Grif Orden. Fra Finland: Den hvide Roses Orden og Skyddskårernas Fortjenstkors samt et udmærkelsestegn for humanitær virksomhed.