Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk direktør, administrator, overhofmarskal og hofchef

Født torsdag den 18. juni 1863 på Giesegård, Nordrup, Sorø
Død onsdag den 3. marts 1948 i København

Mini-biografi: Var søn af greve Knud Bille Brockenhuus-Schack, gik på katedralskolen i Roskilde, studerede på Gundorphs kursus i København, blev student 1883 og cand.polit. 1889. Udnævntes året efter til sekondløjtnant i garden, 1897 til løjtnant og blev kaptajn 1904. Frands Brockenhuus-Schack blev straks efter sin eksamen ansat i udenrigsministeriet og attacheret legationen i Paris, blev 1893 legationssekretær i Stockholm, 1894 fungerende legationssekretær i Skt. Petersborg, 1897 i Stockholm, 1901 i Paris, 1903 i Berlin. Tiltrådte 1906 en stilling som ceremonimester og 2. hofmarskal ved Frederik VIII's hof, nød kongens fulde tillid, blev I. hofmarskal og siden overhofmarskal, bestred denne stilling til kongens død og fungerede derefter som hofchef for enkedronningen 1 år, var siden befuldmægtiget for arvingerne og fik titel af kammerherre 1907. Sad i bestyrelsen for Frederiksborgmuseet, blev siden formand, var direktør for hoffets samling på Rosenborg, gennemførte en minutiøs registrering af samlingen. Blev 1913 chef for Det kongelige Teater, var formand i forsikringsselskabet Danmarks bestyrelsesråd, medlem af bestyrelsen for Gyldendals forlag, sad i Landmandsbankens bestyrelse, var medlem af direktionen for Den Carlsen-Langeske stiftelse og patron for Skt. Petri tyske menighed. Brockenhuus-Schack var udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand, Kommandør af 1.og 2. grad af Dannebrog og bar Storkorset af Dannebrog.