Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, teolog, orientalist og professor

Født fredag den 6. september 1850 i København
Død lørdag den 24. september 1932 i Hillerød

Mini-biografi: Var søn af en skoleinspektør, blev student 1868, cand.theol. 1874, studerede derefter de semitiske sprog og gammeltestamentlig teologi, opholdt sig i den forbindelse 1 år i henholdsvis Leipzig og Wien. Skrev ved hjemkomsten disputatsen Bidrag til den arabiske Grammatik med udvalgte Tekststykker af ash-Shafija og tog dermed den filosofiske doktorgrad. Udnævntes 1880 til midlertidig docent ved det teologiske fakultet, 1882 til professor. Frants Buhl foretog 1889 en rejse over Grækenland og Egypten til Palæstina, gennem Syrien og tog hjem over Konstantinopel, blev det følgende år kaldet til at være gammeltestamentlig professor i Leipzig. Udsendte herefter nogle af sine danske værker på tysk, nemlig Kanon und Text des Alten Testamentesz og Geographie des Alten Palästina. Udgav 1895 Wilhelm Gesenius Hebräisches und Aramäisches Hand-Worterbuch über das Alte Testament, der betragtes som det mest betydelige hebraiske leksikon. Buhl efterfulgte 1898 A.F. van Mehren som professor i semitisk-østerlandsk filologi ved Københavns Universitet. Blev år 1900 medlem af Videnskabernes Selskab, siden medlem af norske Videnskabernes Selskab, æresdoktor i Kristiania, i Athen og i Lund, var efor for Borchs kollegium, medlem af Rask-Ørsted fondets bestyrelse, æresformand for Orientalsk samfund og medredaktør af Acta Orientalia. Var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. og 1. grad. Far til Ingeborg Buhl.