Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, jurist og professor

Født mandag den 25. oktober 1869 i København
Død tirsdag den 21. december 1937 i København

Mini-biografi: Var søn af en fabrikant, blev 1886 student, læste jura og tog kandidateksamen 1892. Virkede derefter nogle år som manuduktør, fik 1896 ansættelse som assistent i kultusministeriet, blev 1908 fuldmægtig, 1909 ekspeditionssekretær og 1910 kontorchef. Sad i årene 1910-19 som censor ved juridiske eksaminer, blev 1914 konstitueret professor i strafferet, 1919 ekstraordinær professor i retsvidenskabelig historie, underviste tillige i strafferet og romerret. Frantz Dahl udgav 1920 essaysamlingen Juridiske Profiler, 1927 skriftet "A.S. Ørsted som Retslærd", der kom i både engelsk og fransk udgivelse, 1929 "Frederik VI og A.S. Ørsted" i 1826, som omhandler det kgl. skriveforbud, der ramte Ørsted 1826. Ørsted er en central skikkelse i Dahls hovedværk: Hovedpunkter af den danske Retsvidenskabs Historie, som rummer oplysninger om bøger og forfattere i dansk retsvidenskab fra Andreas Høyer til Viggo Bentzon. Dahl leverede adskillige bidrag til tidsskrifter, leksika og biografiske værker, var dansk medredaktør af Tidsskrift for Rettsvidenskap og skrev artikler i udenlandske tidsskrifter om nordisk retsvidenskab. Blev 1916 departementschef i Statsministeriet og statsrådssekretær, sad som medlem af bestyrelsen i flere museer og foreninger med videnskabelige og filantropiske formål, blev 1921 udnævnt til æresdoktor ved Hamburgs universitet. Var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Far til historikeren Flemming Dahl.