Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk forfatter, jurist og professor

Født mandag den 25. oktober 1869 i København
Død tirsdag den 21. december 1937 i København

Mini-biografi: Var søn af en fabrikant, blev 1886 student, læste jura og tog kandidateksamen 1892. Virkede derefter nogle år som manuduktør, fik 1896 ansættelse som assistent i kultusministeriet, blev 1908 fuldmægtig, 1909 ekspeditionssekretær og 1910 kontorchef. Sad i årene 1910-19 som censor ved juridiske eksaminer, blev 1914 konstitueret professor i strafferet, 1919 ekstraordinær professor i retsvidenskabelig historie, underviste tillige i strafferet og romerret. Frantz Dahl udgav 1920 essaysamlingen Juridiske Profiler, 1927 skriftet "A.S. Ørsted som Retslærd", der kom i både engelsk og fransk udgivelse, 1929 "Frederik VI og A.S. Ørsted" i 1826, som omhandler det kgl. skriveforbud, der ramte Ørsted 1826. Ørsted er en central skikkelse i Dahls hovedværk: Hovedpunkter af den danske Retsvidenskabs Historie, som rummer oplysninger om bøger og forfattere i dansk retsvidenskab fra Andreas Høyer til Viggo Bentzon. Dahl leverede adskillige bidrag til tidsskrifter, leksika og biografiske værker, var dansk medredaktør af Tidsskrift for Rettsvidenskap og skrev artikler i udenlandske tidsskrifter om nordisk retsvidenskab. Blev 1916 departementschef i Statsministeriet og statsrådssekretær, sad som medlem af bestyrelsen i flere museer og foreninger med videnskabelige og filantropiske formål, blev 1921 udnævnt til æresdoktor ved Hamburgs universitet. Var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Far til historikeren Flemming Dahl.

Holmens Kirkegård, København 2014
© www.gravsted.dk (foto:fl)