Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, overretssagfører, godsejer og -forvalter

Født fredag den 26. september 1862 på Ouegaard, Hadsund, Mariagerfjord
Død mandag den 9. september 1940 på Vivebrogaard, Vive, Hadsund, Mariagerfjord

Mini-biografi: Var søn af en proprietær, blev 1880 student i Aalborg, læste jura og tog kandidateksamen 1885. Virkede de næste tre år som by- og herredsfuldmægtig i Stevns og Faxe herreder. Frantz Neergaard Petersen var i årene 1888-1903 amtsfuldmægtig i Aalborg, fra 1891 tillige amtsrådssekretær og bogholder. Virkede som sagfører fra 1903 og blev 1911 overretssagfører. Sad som medlem af Aalborg amtsråd og var formand for den stående voldgiftsdomstol for husdyrtrætter, for afløsningen af jagtretten og for ålegårdsnævnet, var fra 1903 vurderingsformand for ejendomsskyld og fra 1928 medlem af direktionen for Aalborg privatbaner. Neergaard Petersen var ejer af Vivebrogård ved Mariager, blev medejer af fødegåden Ouegård og var i årene 1890-1912 godsforvalter på Visborggård Gods ved Hadsund.