Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk grosserer

Født tirsdag den 13. februar 1844 i København
Død mandag den 4. februar 1907 i København

Mini-biografi: Var søn af storkøbmanden Johan Adolph, fik en glimrende uddannelse, kunne løse grossererborgerskab som 25årig, arbejdede sig herefter op i familiefirmaet og blev optaget som medindehaver 1878, samtidig med broderen Johan V. Adolph og var fra 1896 eneindehaver. Frantz Th. Adolph lagde mest vægt på handel med kolonialvarer, forretningsomfanget og indtjeningerne gik en del tilbage og Handelsstandens organisationer lagde en del beslag på tiden. Adolph fik betroet forskellige hverv, blev 1886 indvalgt i Grosserer-societetets komité, blev 1895 viceformand og ved C.F. Tietgens udtræden af komitéen 1897, valgt til formand og blev dermed også formand i Den Danske Handelsstands Fællesrepræsentation. Brugte næsten al sin tid på sit arbejde i komitéen, der blev usædvanligt mange møder, hvor hver eneste sag blev gået igennem med stor grundighed. Adolph skabte De Samvirkende Byerhverv og interesserede sig stærkt for en reform af engroshandelens organisation. Tog initiativ til dannelse af flere brancheforeninger, interesserede sig for den eneste officielle varenotering på Københavns børs: Københavns Smørnotering og var i 10 år Smørnoteringsudvalgets formand. Var en varm fortaler for opførelsen af Købmandsskolen i Fiolstræde og restaurering af Børsen. Adolph havde titel af etatsråd, var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og Kommandør af 2. grad af Dannebrog.