Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk højesteretsdommer

Født mandag den 23. juni 1890 i Viborg
Død tirsdag den 17. april 1984 i København

Mini-biografi: Var søn af en overretssagfører, blev 1908 student i Viborg, studerede jura og tog kandidateksamen 1915, fik straks efter ansættelse som by- og birkefuldmægtig i Køge. Frederik Bruun Heise blev 1916 assistent i justitsministeriet og 1918 udsendt som sorenskriver på Færøerne, var 1920-25 tillige formand for tilsynsrådet for Færø Amts Sparekasse. Blev ved hjemkomsten 1925 dommer i Vestre Landsret og sad i årene 1944-60 som dommer i højesteret. Bruun Heise havde flere tillidshverv: var formand for Viborg købstads ligningskommission i tre år, formand for ankenævnet i sager efter forræderiloven 1945-54, for presselovens berigtigelsesnævn 1947-60 og for regulerings-kommissionen for Københavns kommune 1948-64. Var suppleant og blev siden formand i fængselsnævnet, sad som medlem af bestyrelsen for Den danske Dommerforening i syv år og var medredaktør af "Domssamlingen" i Ugeskrift for Retsvæsen 1947-60. Blev udnævnt til Kommandør af 1. grad af Dannebrog samt til Dannebrogsmand.