Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk skoleleder

Født tirsdag den 23. juni 1908 i Ry, Silkeborg
Død søndag den 17. november 1996 i Hørsholm

Mini-biografi: Var søn af højskoleforstander Rasmus Bording, modtog undervisning i hjemmet, kom som 14årig på Sorø Akademi og tog studentereksamen 1927, blev 1932 cand.mag. i naturhistorie samt geografi, modtog om vinteren samme år undervisning på Askov Højskole. Fik derefter ansættelse hos Aage Møller på grænseskolen, blev optaget af Sydslesvig-spørgsmålet og den grundtvigske selvbesindelse. Frede Bording blev 1935 lærer på Ollerup højskole, købte 1940 sammen med sin svoger Sune Andresen, herregården Engelsholm ved Vejle som de drev som højskole de næste to år. Bording flyttede 1942 til København og købte sammen med hustruen Sigrid en stor villa på Dalgas Boulevard, der blev indrettet til højskole for 30 elever. Ægteparret ønskede at skabe en grundtvigsk højskole for både københavnere og landboere, men i de 13 år skolen eksisterede, var der ikke mange københavnere, der meldte sig som elever. Den børneskole Bording oprettede i samarbejde med Skoleforeningen af 1940, fik mere succes, den voksede hurtigt som grundtvigsk friskole og slog an i hovedstaden. På grund af pladsmangel flyttedes den 1946 til Kochsvej på Frederiksberg, hvor den fik lokaler på Frederiks Barfods skole. Bording drev både folkehøjskolen samt friskolen, sad som medlem af hovedstyrelsen for Dansk friskoleforening og var formand for De frie folkeskolers fællesråd.