Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk gehejmeråd, general og statholder

Født mandag den 21. april 1662 i Flensborg, Tyskland
Død søndag den 10. juni 1708 i Regensburg, Bayern, Tyskland

Mini-biografi: Var den ældste søn af storkansler Frederik Ahlefeldt, fik takket være sine familieforbindelser tilbudt gode embeder og blev tildelt store hædersbevisninger, hvilket ikke blev mindre ved ægteskabet med Christiane Gyldenløve, datter af Christian 5. og hans elskerinde Sophie Amalie Moths. Frederik Ahlefeldt blev som 19årig udnævnt til landråd, 1684 til vicestatholder i Slesvig og Holsten, til guvernør og amtmand over Steinburg og Ditmarsken, fik samtidig titel af kammerherre blev Ridder af Dannebrog og fire år senere til Ridder af Elefanten. Var kun fyldt 26 år og havde formentlig fået en militæruddannelse, for da der i 1689 skulle sendes hjælpetropper til England blev Ahlefeldt chef for Prins Jørgens Infanteriregiment, overtog dog først sin bataljon da felttoget mod Irland var forbi, deltog siden i kampene i Flandern og Holland. Blev udnævnt til brigader 1693, førte sin brigade på 5 bataljoner ind over den franske grænse og blev året efter generalmajor ved infanteriet. Vendte 1697 tilbage til Danmark, varetog sine embeder og fik færdigbygget Gråsten Slot. Blev 1706 chef for de danske hjælpetropper, der var i østrigsk tjeneste, men havde på grund af manglende støtte fra Østrigs regering, ikke held til at få orden på tropperne. Ahlefeldt blev syg og døde barnløs 1708.