Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk godsejer og hofembedsmand

Født tirsdag den 5. januar 1773 på Krogerup, Humlebæk, Fredensborg
Død mandag den 13. august 1821

Mini-biografi: Søn af oberst, kammerherre Frederik von der Maase. Faderen døde året efter sønnens fødsel, hvorved denne blev ejer af stamhuset Kraagerup bestående af herregården Krogerup i Nordsjælland samt øerne Sejerø, Nekselø og Anholt. Frederik Anthon von der Maase fik en militær uddannelse ved Hestgarden, udnævntes her til ritmester i 1798. Fik i 1804 tilladelse til at ophæve stamhuset og sælge det mod oprettelse af et fideikommis på 50.000 rigsdaler. Den eneste del af stamhuset, som han beholdt, var øen Anholt, som fortsat for størstedelen er i slægtens eje. Frederik Anthon von der Maase gjorde i øvrigt tjeneste ved hoffet og blev her adjudant hos kronprinsen - den senere kong Frederik den 6. - i 1801, avancerede til overadjudant ved generaladjudantstaben i 1808 samt til 2. staldmester og kammerherre 1809. Ridder af Dannebrogordenen i 1814.