Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forstmand og kammerherre

Født torsdag den 2. marts 1815 i Oslo, Norge (tidl. Christiania/Kristiania)
Død onsdag den 2. august 1882 i København

Mini-biografi: Var søn af prins Christian Frederik, senere Christian VIII og resultatet af en affære denne havde med en norsk kvinde. Kom på faderens foranledning til Danmark 1827, fik en uddannelse inden for skovbrug, bestod forsteksamen 1836 og fik året efter bestalling som landmåler. Frederik Carl Eide foretog en studierejse til Tyskland og Bøhmen og blev ved hjemkomsten 1842 ansat som skovrider ved Sorø Akademi, udnævntes 1847 til forstinspektør. Sad som medlem af flere forstlige kommissioner, bl.a. Forsteksaminations-kommissionen, skrev bogen Om skadelige Forstinsekter, der kunne blive farlige for danske Naaleskove, som udkom 1857. Eide havde hele livet tæt kontakt til sin far og siden til sin halvbror, kong Frederik 7. Blev 1840 jagtjunker, 1847 jægermester, 1848 Ridder af Dannebrog, 1860 overførster for 2. Overførsterinspektion, 1861 Dannebrogsmand, 1865 tillige overinspektør for Sorø Akademis skove, 1857 forstmester, 1862 hofjægermester, 1867 kammerherre, modtog 1875 Kommandørkorset og 1882 Kommandør af 1. grad af Dannebrog, døde dagen efter denne udnævnelse. Eide testamenterede 75.000 kr. til at stifte et Legat til fordel for enker efter skovridere og underordnede skovbetjente samt til skovbrugets fremme.