Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk officer, hofjægermester og modstandsmand

Født fredag den 17. december 1897 på Trudsholm, Lejre
Død mandag den 19. februar 1979

Mini-biografi: Var søn af hofjægermester, greve Henrik Scheel til stamhuset Rosenkrantz, blev opkaldt efter sin farfar Frederik (Fritz) Christian greve af Rosenkrantz Scheel. Aftjente sin værnepligt som rekrut ved 4. artilleri-afdeling i 1917 og blev i 1919 kornet. Foretog i årene 1921-23 studierejser i Canada samt USA og blev i 1926 sekondløjtnant og siden kaptajn af reserven i artilleriet, tog sin afsked fra hæren i 1957. Frederik Christian Rosenkrantz Scheel var medejer af Ryegård samt Trudsholm ved Kirke Såby i Voldborg Herred og blev i 1929 optaget som medlem af Rye-Sonnerup sogneråd, var tillige medbestyrer af Det za href="person.php?navn=georgfrederikottozytphen-adeler"Zytphen-Adelerske Familielegat samt medlem af Roskilde amtsråd. Var under tyskernes besættelse af Danmark involveret i modstandsbevægelsen, virkede som formand for Den Frivillige Luftmeldetjeneste, var luftmeldeofficer hos kommandanten i København, hjalp nødlandede engelske flyvere på sit gods og var fra efteråret 1943 interneret på Ryegård. Fik titel af hofjægermester, modtog Hjemmeværnets fortjenstmedalje og blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.

Rye Kirkegård, Kirke Såby, Lejre 2022
© www.gravsted.dk (foto:flm)