Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer, hofjægermester og modstandsmand

Født fredag den 17. december 1897 på Trudsholm, Lejre
Død mandag den 19. februar 1979

Mini-biografi: Var søn af hofjægermester, greve Henrik Scheel til stamhuset Rosenkrantz, blev opkaldt efter sin farfar Frederik (Fritz) Christian greve af Rosenkrantz Scheel. Aftjente sin værnepligt som rekrut ved 4. artilleri-afdeling i 1917 og blev i 1919 kornet. Foretog i årene 1921-23 studierejser i Canada samt USA og blev i 1926 sekondløjtnant og siden kaptajn af reserven i artilleriet, tog sin afsked fra hæren i 1957. Frederik Christian Rosenkrantz Scheel var medejer af Ryegård samt Trudsholm ved Kirke Såby i Voldborg Herred og blev i 1929 optaget som medlem af Rye-Sonnerup sogneråd, var tillige medbestyrer af Det za href="person.php?navn=georgfrederikottozytphen-adeler"Zytphen-Adelerske Familielegat samt medlem af Roskilde amtsråd. Var under tyskernes besættelse af Danmark involveret i modstandsbevægelsen, virkede som formand for Den Frivillige Luftmeldetjeneste, var luftmeldeofficer hos kommandanten i København, hjalp nødlandede engelske flyvere på sit gods og var fra efteråret 1943 interneret på Ryegård. Fik titel af hofjægermester, modtog Hjemmeværnets fortjenstmedalje og blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.