Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer, hofmand og teaterchef

Født tirsdag den 19. februar 1771 i Store Heddinge
Død torsdag den 21. juli 1853 i København

Mini-biografi: Var søn af en herredsfoged, kom efter skoletiden ind ved militæret og blev 1791 sekondløjtnant i sjællandske infanteriregiment, indtrådte 1793 som fændrik i Livgarden til fods og fik året efter sekondløjtnants nummer. Vakte opmærksomhed ved hoffet og blev 1799 opvartende kammerjunker hos kronprins Frederik, trådte det følgende år ud af krigstjenesten. Frederik Conrad von Holstein blev dog ved englændernes angreb 1801, beordret i tjeneste igen af Christian VII, fik titel af major og blev chef for Kongens Livjægerkorps på 400 mand. Blev 1808 oberstløjtnant og kammerherre hos dronning Marie Sophie Frederikke, 1812 udnævnt til oberst, 1826 til overceremonimester, blev 1828 generalmajor, 1829 overfører for drabantkorpset og 1838 generalløjtnant. Holstein interesserede sig for musik og kunst og blev 1811 chef for Det kongelige teater, havde gode kunstnere som Johan Christian Ryge, C.N. Rosenkilde, ægteparret N.P. og Anna Nielsen, Ludvig Phister, Fru Heiberg samt balletmester August Bournonville og kunne sætte stykker af Adam Oehlenschläger, J.L. Heiberg og Henrik Hertz på repertoiret. Holstein ledede teatret gennem 39 år modtog Storkorset, blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og til Kommandør. Fik Holsteinsgade på Østerbro i København opkaldt efter sig. Var far til skuespilleren Wilhelm Holst.