Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk realskolebestyrer, forfatter, filosof og professor

Født søndag den 10. februar 1822 i Hillerød
Død mandag den 23. februar 1920 i København

Mini-biografi: Var søn af en professor, dimitteredes 1842 fra Metropolitanskolen, studerede på Polyteknisk læreanstalt, læste naturvidenskab, matematik og filosofi på Københavns Universitet. Vandt 1845 guldmedalje for besvarelse af en historisk-geografisk prisopgave og tog 1852 magisterkonferens i filosofi. Underviste ved Metropolitanskolen, det v. Westenske institut, på Mariboes skole og havde en tid kursus til studentereksamen. Studerede samtidig filosofi, skrev doktorafhandlingen Om Naturbegrebets Grundmomenter, som dog ikke blev antaget af det filosofiske fakultet. Frederik Dahl blev 1867 bestyrer af Slagelse realskole, var afholdt af eleverne og varetog stillingen i 19 år. Stillede 1876 op i Slagelse til valg til Folketinget, valgtes 1879 og holdt kredsen til 1892. Dahl stillede i pjecerne "I Skolesagen I-II" samt "Grundtræk til en Omordning af Borger- og Almueskolevæsenet", forslag om indskrænkning af den lærde skoles kursus, så skolen ved optagelsesprøven kunne vælge mellem aspiranterne, forslaget fremkom nok af at yngre elever søgte optagelse ved Sorø akademi. Dahl var 1891 medlem af kommissionen, der skulle afgive erklæring om retskrivningsbekendtgørelsen af 1889. Dahl holdt foredrag om afholdssagen, deltog i Frelsens hærs arbejde, skrev om forskellige emner i skoleprogrammer samt tidsskrifter og oversatte Platons dialoger "Theaitetos" og "Menon". Fik 1891 titel af professor, blev udnævnt til Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.