Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk overpræsident og kammerherre

Født fredag den 6. oktober 1854 i København
Død torsdag den 30. april 1925 i København

Mini-biografi: Var søn af bureauchefen i det slesvigske ministerium, blev 1972 student fra Metropolitanskolen, læste jura og tog kandidateksamen 1878. Blev året efter ansat som assistent i Overformynderiet, arbejdede fra 1881 i Indenrigsministeriet, blev fuldmægtig, ekspeditionssekretær, kontorchef og forfremmedes 1894 til departementschef. Udnævntes 1898 til stiftamtmand over Fyns Stift, blev 1909 stiftamtmand over Sjællands Stift og valgtes 1911 til Overpræsident i København, sad på posten i 13 år. Frederik de Jonquières havde adskillige tillidsposter: var medlem af Patentlovkommissionen, af Næringslovkommissionen, af Frederiksberg Kommunalbestyrelse, var formand for Handelsbankens bankråd, for komitéen for Danmarks Deltagelse i Kunst- og Industriudstillingen i Stockholm 1897, opmand i den svensk-norske Rengrænsningssag. Deltog gerne i velgørenhedsarbejde og var medlem af bestyrelsen for Københavns understøttelsesforening, formand for Julemærkekomitéen, for repræsentantskabet for friskolebørnsasylerne, for bestyrelsen for kronprinsesse Louises tjenestepigeskole, formand for Julemærkekomiteen og for Foreningen Norden. Jonquières modtog et par udenlandske ordner, var Ridder af Dannebrog, Kommandør af 2. og 1. grad, samt Dannebrogsmand.