Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer, krigs- og marineminister

Født torsdag den 13. januar 1814 i Køge
Død mandag den 12. september 1898 i København

Mini-biografi: Var søn af en major, blev som 12årig landkadet, fik to år efter anciennitet som sekondløjtnant og kom året efter til Vejkorpset. Gik på Den kongelige militære Højskole, blev 1834 sekondløjtnant og 1836 premierløjtnant i Ingeniørkorpset. Gjorde tjeneste i Rendsborg fæstning, var 1838-41 beskæftiget ved forarbejder til jernbaneanlæg og chaussébygning i Holsten, arbejdede 1841-48 ved vejtjenesten i Danmark. Blev 1842 kaptajn af 2. klasse, 1844 af 1. klasse. Gjorde i krigsårene 1848-50 tjeneste ved feltingeniørdetachementet, var 1849 stabschef, 1850-51 kommandør og højst kommanderende ingeniørofficer ved den aktive armé. Var 1851-55 kommandør for Ingeniørtropperne, Indenrigsministeriets tekniske konsulent i jernbanesager, kontrollerede anlægget af de Sjællandske Jernbaner, sad i direktionen og var 1855-63 tillige dirigerende stabsofficer for Ingeniørkorpsets vejtjeneste. Frederik Dreyer blev 1855 major, 1859 karakteriseret oberstløjtnant, 1863 oberstløjtnant, 1864 midlertidig chef for Ingeniørkorpset og 1865 oberst samt chef for samme. Udnævntes 1867 til generalmajor, ved den nye Hærlovs ikrafttræden til general og generalinspektør for Ingeniørtropperne og chef for Ingeniørkorpsets øvrige afdelinger. Trådte 1877 uden for nummer, for i to år at varetage embedet som krigs- og marineminister, var 1880-88 administrerende direktør i bestyrelsen for de militære underklassers pensionering og for invalideforsørgelsen. Udnævntes til Kommandør af 1. grad og modtog Storkorset.